تبليغ سايت موسيقي

تاریخ ارسال : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 - 9:59 , در دسته بندی : با
www.radiovideo.ir  آمادگی در آزمون های استخدامی مهندسی شیمی - استخدام شرکت نفت بهران - استخدام پالایشگاه تهران سال 93 - دی ماه 93 - استخدام پالایشگاه تهران و نفت بهران 93استخدام پالایشگاه تهران و نفت بهران 93 - استخدام پالایشگاه تهران و نفت بهران 93 - جلد 2 کتاب جامع مهندسی شیمی - شامل سوالات آزمون های استخدامی نفت و گاز (عمومی و تخصصی) با پاسخ تشریحی برای آمادگی بیشتر و جلد 1 نکته و درس:

عمومی: زبان - ادبیات - کامپیوتر. تخصصی: انتقال حرارت و جرم - سیالات - ترمودینامیک و راکتور و کنترل فرآیند.

انتشارات نوآور- پارسیا: خ انقلاب- خ فخر رازی - خ شهدای ژاندارمری- ساختمان ایرانیان- پلاک 58 - طبقه 2 - واحد6. www.noavarbpub.com  ارسال پستی: 66484191- 66484192

 


كتاب جامع مهندسي شيمي در دو جلد منتشر شد

تاریخ ارسال : سه شنبه هشتم بهمن 1392 - 17:14 , در دسته بندی : با
مژده به داوطلبان مهندسي شيمي - انتظارها به پايان رسيد. *مجموعه دو جلدي*

دکتری مهندسی شیمی - دکتری مهندسی شیمی - دکتری مهندسی شیمی - دکتری - دکتری

كتاب جامع مهندسي شيمي مخصوص داوطلبان كارشناسي ارشد، دكتري و آزمون هاي استخدامي شامل موارد زير مي باشد: 

جلد اول: شامل درسنامه تشريحي دروس مهندسي شيمي مقطع ارشد و نكات تستي ويژه آمادگي در آزمون كارشناسي ارشد و دكتري و خلاصه نكات و تست هاي مهم زبان انگليسي.

به همراه نمونه سوالات تشريحي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد 82 تا 90

لينك توضيحات و عكس جلد 1

جلد دوم:

نمونه سوالات دكتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد سال 91.

نمونه سوالات دكتري سراسري مهندسي شيمي سال 91 و 92 و 93 با جواب كاملا تشريحي.

تست هاي طبقه بندي شده دروس مهندسي شيمي جهت آمادگي بيشتر.

تست هاي آزمون هاي استخدامي نفت، گاز و پتروشيمي با جواب.

لينك توضيحات و عكس جلد 2 كتاب

* تخفيف ويژه در مراجعه حضوري به انتشارات نوآور:

انتشارات نوآور- پارسیا: خ انقلاب- خ فخر رازی - خ شهدای ژاندارمری- ساختمان ایرانیان- پلاک 58 - طبقه 2 - واحد6. www.noavarbpub.com  ارسال پستی: 66484191- 66484192

 ساير مراکز پخش:

1- کتابفروشی الیاس - خ انقلاب - نبش خ 12 فروردین .

2- کتابفروشی صانعی - خ انقلاب - بین خ 12 فروردین و اردیبهشت.

3- کتابفروشی گوتنبرگ - خ انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - جنب بانک ملت.

4- کتابفروشی مهرگان - شهر اصفهان - خ چهارباغ عباسی - ابتدای خ سیدعلی خان.

5- خ انقلاب - انتشارات دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر).

6- انتشارات فرهنگ - مرکز فروش سوالات- خ انقلاب - بین فروردین و اردیبهشت ط اول.

ارسال سریع کتاب در محل :

توسط موسسه کتاب یاب سالاری- تلفن: 66961109-021     .....   09121013457


منابع آزمون دكتري مهندسي شيمي

تاریخ ارسال : چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 - 21:47 , در دسته بندی : با

منابع امتحاني آزمون دكتري سراسري مهندسي شيمي:

 ﻓﺼﻮل اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺁزﻣﻮن دﮐﺘﺮﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ 

درس ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ: 

١- ﻓﺼﻞ هﺎﯼ ٧،٩ اﻟﯽ ١٣ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم Treybal 

٢- ﻓﺼﻞ هﺎﯼ ١٩ ،١٦ اﻟﯽ ٢٥ و ﻓﺼﻞ ٢٩ (ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن) ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ Mc Cabe 

درس ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ: 

• ﻗﺎﻧﻮن اول ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ 

• ﺧﻮاص ﺣﺠﻤﯽ ﺳﻴﺎﻻت 

• ﺁﺛﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ 

• ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ 

• ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﺳﻴﺎﻻت 

• ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎﯼ ﺟﺎرﯼ 

• ﭼﺮﺧﻪ هﺎﯼ ﺗﺒﺮﻳﺪ و ﻧﻴﺮو 

• ﺗﻌﺎدل ﻓﺎزﯼ- دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺁرﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮ ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ: 

 Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics Van Ness

درس ﮐﺎرﺑﺮد رﻳﺎﺿﻴﺎت در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ 

ﺑﺨﺶ ﻋﺪدﯼ: 

• ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺁﻣﺎرﯼ، ﺧﻄﺎ، دروﻧﻴﺎﺑﯽ و ﺑﺮوﻧﻴﺎﺑﯽ 

• ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮﯼ و اﻧﺘﮕﺮال ﻋﺪدﯼ 

• ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻧﻮع IVP و BVP 

• ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎرﻩ اﯼ ﺑﻪ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ هﺎﯼ ﻣﺤﺪود 

• ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ هﺎ و ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮﯼ و ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ: 

1- Numerical Methods for Engineers and Scientists Joe D.Hoffman 

2- Applied Numerical Analysis Curtis F. Gerald, P.O.Wheatley 

 

ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ: 

• ﻣﺪﻟﺴﺎزﯼ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن رﻳﺎﺿﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ (ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮدﻩ اﯼ و 

دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ) 

• ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 

• ﺗﻮاﺑﻊ و اﻧﺘﮕﺮال هﺎﯼ ﻣﻌﻴﻦ 

• ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﻪ روش ﺳﺮﯼ هﺎ 

• ﺗﻌﺎﻣﺪ و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﺎص (ﺑﺴﻞ و ﻟﮋاﻧﺪر) 

• ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﭘﺎرﻩ اﯼ ﺑﻪ روش هﺎﯼ ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎ 

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ درس ﮐﺎرﺑﺮد رﻳﺎﺿﻴﺎت: 

١. ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﺑﺮد رﻳﺎﺿﻴﺎت در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ – ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮﻩ ﻓﺎﻃﻤﯽ 

2-Mathematical Methods in Chemical Engineering, V.G.Jonson, 

JonsonQ.V.Jeffreys 

3- Applied Mathematies and Modeling for Chemical Engineers, R.G.Rice, 

D.D.Do 

4- Applied Numerical Analysis, C.Gerald, P. Wheatley 

 

درس اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم: 

• ﮐﺘﺎب Mass transfer operation ﺗﺄﻟﻴﻒ .Robert E از ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ هﺸﺘﻢ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ 

هﻔﺘﻢ) 

 

درس اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت: 

• اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، اﺻﻮل و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻠﺪ اول و ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﺄﻟﻴﻒ دﮐﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ، دﮐﺘﺮ ﺧﺸﻨﻮدﯼ 

• اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺟﻠﺪ اول و دوم، ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺒﺎرﯼ 

 

 

 درسﺳﻴﻨﺘﻴﮏ و ﻃﺮح رﺁﮐﺘﻮر: 

 ٩ اﻟﯽ ١ ﻓﺼﻮل :Levenspiel ﺗﺄﻟﻴﻒ Chemical reaction engineering ﮐﺘﺎب •

 ٧ ،٥ اﻟﯽ ١ ﻓﺼﻮل Fogler ﺗﺄﻟﻴﻒ Elements of Chemical reaction Engineering ﮐﺘﺎب •

و ٩ 

  درس ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺳﻴﺎﻻت: 

1. References: 

2. Robert Fox, "Fluid Mechanics" John Willey, Ed.4, 1994. 

3. Streeer, "Fluid Mechanics" , Mc Graw Hill, Ed.9 1998 

4. "Unit Operations of Chemical Engineering". McGraw 

Hill,Ed.6,2001 

 

 

٥. اﺳﺘﺎﺗﻴﮏ ﺳﻴﺎﻻت: ﻓﺼﻞ ٢ اﺳﺘﺮﻳﺘﺮ 

٦. دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺳﻴﺎﻻت: ﻓﺼﻞ ٤ ﻓﺎﮐﺲ، ﻓﺼﻞ ٣ اﺳﺘﺮﻳﺘﺮ 

٧. ﺗﺌﻮرﯼ اﻧﺘﻘﺎل رﻳﻨﻮﻟﺪز: ﻓﺼﻞ ٤ ﻓﺎﮐﺲ، ﻓﺼﻞ ٤ اﺳﺘﺮﻳﺘﺮ (ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺮم، ﻣﻤﻨﺘﻢ و 

اﻧﺮژﯼ) 

٨. ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ: ﻓﺼﻞ ١٠ و ١١ اﺳﺘﺮﻳﺘﺮ 

٩. ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ اﺑﻌﺎدﯼ: ﻓﺼﻞ ٥ اﺳﺘﺮﻳﺘﺮ 

١٠. ﺳﻴﺎﻻت ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﻳﺮ: ﻓﺼﻞ ١٢ ﻓﺎﮐﺲ 

١١. ﻧﻴﺮوهﺎﯼ وارد ﺑﺮ اﻗﺴﺎم ﻏﻮﻃﻪ ور: ﻓﺼﻞ ٧ ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ 


جلد کتاب آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی شیمی

تاریخ ارسال : جمعه ششم بهمن 1391 - 18:9 , در دسته بندی : با

برچسب‌ها: phd resources مهندسی شیمی, آزمون دکترای مهندسی شیمی, دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران, دانلود منابع آزمون مهندسی شیمی دانشگاه آزاد, دروس مقطع دکترای مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد.

تاریخ ارسال : دوشنبه دوم بهمن 1391 - 12:53 , در دسته بندی : با

دروس دوره اصلی کارشناسی ارشد:

در دوره کارشناسی ارشد، این رشته به سه گرایش مهم جداسازی، طراحی فرآیند و ترموسینتیک تقسیم می شود. همچنین گرایش های فرعی کاتالیست، فرآوری گاز و مهندسی شیمی پیشرفته تقسیم می شود. تعداد 24 واحد درسی در دوره ارشد مهندسی شیمی می باشد، که 12 واحد از دروس اصلی و بقیه اختیاری می باشد. دروس اصلی در این دوره عبارتند از:
1- طراحی راکتور پیشرفته.
2- انتقال حرارت پیشرفته.
3- مکانیک سیالات پیشرفته.
4- ترمودینامیک پیشرفته.
5- انتقال جرم پیشرفته.
6- ریاضیات مهندسی پیشرفته.
در دوره دکتری مهندسی شیمی، معمولا دروسی که در دوره ارشد، گذرانده نشده است، ارائه می شود. طبق بخش نامه جدید 18 واحد است، که در ترم سوم امتحان جامع از دروس فوق برگذار می شود و شرط شرکت در آزمون جامع، نمره امتحان زبان معتبر می باشد. بعد از امتحان جامع، پروپوزال برای انجام پروژه دکتری می تواند ارائه شود. 

طراحان کنکور دکتری دانشگاه آزاد:

پس از تستی شدن دکتری دانشگاه آزاد منابع و طراحان این آزمون علیرغم تستی شدن، تغییری نکرده اند.
نکات مهم درباره منابع آزمون دکتری ۹۲ دانشگاه آزاد/ عدم تغییر طراحان
با تستی شدن کنکور دکتری سال ۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان این آزمون نگران از وضعیت تغییر و عدم دسترسی به منابع این آزمون دارند این در حالیست که منابع و طراحان این آزمون علیرغم تستی شدن، تغییری نکرده اند.

آزمون دکتری دانشگاه آزاد تستی:

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سالها برگزاری آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت تشریحی، مسئولان مرکز آزمون این دانشگاه به این نتیجه رسیدند که به علت وقت گیر بودن، مشکلات پیش رو و اعلام دیرهنگام نتایج همچنین سایر دلایل، این کنکور را برای نخستین بار به صورت تستی برگزار کنند.

نمونه سوالات تستی دکتری آزاد:

اما شیوه جدید برگزاری کنکور دکتری، در ذهن داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد سوالاتی را در خصوص نحوه یافتن منابع آزمون یا حتی نمونه سوالات تستی که پیش از این در بانک سوالات مرکز آزمون دانشگاه آزاد وجود نداشت، مطرح ساخته است.

پیگیری خبرنگار مهر از مرکز آزمون دانشگاه آزاد حاکی از آن است که علیرغم تستی شدن سوالات، هیچی تغییری در منابع آزمون به وجود نیامده و مسئولان این مرکز به داوطلبانی که دغدغه عدم دسترسی به منابع آزمون دکتری دارند توصیه می کنند همان منابع پیشین معرفی شده در دفترچه راهنما را مطالعه کنند و با استفاده از جستجوهای اینترنتی، می توان منابع رشته های مورد نظر را یافت.

منابع آزمون دکتری:

از سوی دیگر، بهترین مرجع در خصوص دریافت اطلاعات درباره منابع آزمون دکتری، مدیران گروهها و واحدها مرجعی که مجوز برگزاری رشته های دکتری را دریافت کرده اند، معرفی شده اند.

همچنین بهره گیری از استادان شاخص رشته های دکتری دانشگاه آزاد از دیگر توصیه های مرکز آزمون به داوطلبان دکتری ۹۲ دانشگاه آزاد برای دسترسی آسان به منابع این کنکور اعلام شده است.

سوالات زبان انگلیسی دکتری آزاد:

در خصوص زبان هم مسئولان مرکز آزمون تاکید کردند که در کنکور تستی دکتری، سطح زبان تخصصی مد نظر است و به این دلیل، کتاب مشخصی را نمی توان به عنوان منبع معرفی کرد، پس لازم است داوطلبان سطح علمی زبان خود را در رشته مورد نظر افزایش دهند.

همچنین توصیه شده که داوطلبان مقالات علمی مرتبط را که در ISI چاپ شده و با رشته مورد نظرشان همخوانی دارد، مطالعه کنند. از سوی دیگر فرهنگهای تخصصی زبان در رشته های دکتری می تواند به داوطلبان کمک کند تا در پاسخ دهی به سوالات زبان آزمون دکتری موفق تر باشند.
مرکز آزمون تاکید کرد که طراحان کنکور دکتری تغییر نکرده اند و تنها تفاوت در طراحی سوالات به صورت تستی است.


برچسب‌ها: آزمون دکتری, آزمون دکتری دانشگاه آزاد تستی, ازمون دکتری دانشگاه ازاد, دکترای دانشگاه ازاد, دکتری


آخرین مطالب

» تبليغ سايت موسيقي ( دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 )
» كتاب جامع مهندسي شيمي در دو جلد منتشر شد ( سه شنبه هشتم بهمن 1392 )
» منابع آزمون دكتري مهندسي شيمي ( چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 )
» جلد کتاب آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی شیمی ( جمعه ششم بهمن 1391 )
» منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد. ( دوشنبه دوم بهمن 1391 )